Våre tjenester

    RH  HEIMDAL ENTREPRENØR AS

                                                                                                 DITT PROSJEKT - VÅR OPPGAVE


Ring oss: + 47 924 51 651

              

 

Kontor:Bedriftshuset 33, 3717 Skien

           :Ullevålsveien 112 , 0451 Oslo

Våre tjenester


Alt av grunnarbeid


 • Planering
 • Tomter
 • Vei
 • Grøfter
 • Vann og kloakk
 • Fjell og betong

Byggetjenester

Alt av byggetjenester

 • Nybygg
 • Tilbygg
 • Garage
 • Carport
 • Terasse
 • Overbygg
 • Boder
 • Vedlikehold m.m

Vaktmestertjenester


Alt inne vaktmestertjenester. 

 • Faste tjenester
 • Engangs oppdra
 • Hagearbeid
 • Plen klepp
 • Beplanting, osv.
 • Snømåking.
 • Vedlikehold.
 • Rydding
 • Avfall
 • Transport
 • Flytting
 • Maling,
 • Vasking
 • Hytte tjenester

Konsulent tjenester


Alt innen

 • Takserings tjenester
 • Arkitekt tjenester
 • Byggesøknadstjenester
 • Geologtekniske tjenester

HMS

HELSE

KORT

GRØNT

KORT

SJA

PROSEDYRERHMS

MILJØ

KORTHMS

SIKKERHET

KORT


KVALITETS

KORT